Rondleiding Oude Begraafplaats Huizen i.s.m. Huizer Museum

Vroeger werden de overledenen in en rondom de kerk begraven, vandaar de naam kerkhof. In 1828 werd de Oude begraafplaats zoals we die nu kennen ingericht. Het schamele vissersbestaan en de eenvoudige protestantse geloofsbeleving hebben geleid tot een sobere inrichting van het kerkhof.

Op de oudste gedeelten van de begraafplaats staan bijna geen graftekens, slechts de antieke gietijzeren letter- en nummerpaaltjes zijn op de oude graven te vinden.

De Historisch Kring Huizen en het Huizer Museum organiseren zaterdag 24 oktober een rondleiding die verzorgd wordt door Jan Veerman. Deze boeiende verteller weet alles van deze begraafplaats.

Om 15.00 uur bent u welkom bij de ingang van de begraafplaats aan de Ceintuurbaan. De toegang is gratis.

Praktische informatie

Gratis toegang

Zaterdag 24 oktober 2020 Vanaf 15:00 tot en met 16:30